Akira Jimbo Discography

Solo Album

Dispensation

1 CHASE THE CRIMINAL  Akira Jimbo
2 DISPENSATION Tetsuo Sakurai
& Toshiki Kadomatsu
3 MAKE MY TIME Toshiki Kadomatsu 
4 PRIZE WINNING  Akira Jimbo 
5 I CAN LIVE WITHOUT YOU  Tetsuo Sakurai
& Toshiki Kadomatsu 
6 Shibuya PILON  Akira Jimbo
& Taro Oshamanbe 
7 EMERGENCY REPORT   Tetsuo Sakurai
8 ISLAND  Akira Jimbo 
9 BATTLE ROYAL  Tetsuo Sakurai
10 DANCE
OF THE LAST NIGHT EVE 
Akira Jimbo
& Toshiki Kadomatsu 
11 Kioku no Machi Toshiki Kadomatsu  
12 AIMING AT GOAL  Tetsuo Sakurai  
13 HARBOR FWY Akira Jimbo
& Toshiki Kadomatsu  
14 DAY BREAK  Tetsuo Sakurai
& Toshiki Kadomatsu